Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Triển khai mở rộng thí điểm tại: Tổng cục Đường bộ Việt nam, Sở GTVT Hà Nội, Sở GTVT Hà Nam, Sở GTVT Hải Phòng, Sở GTVT Bắc Ninh, Sở GTVT Bình Dương, Sở GTVT Đồng Nai, Sở GTVT Lào Cai, Sở GTVT Thanh Hóa, Sở GTVT Tuyên Quang, Sở GTVT Quảng Nam, Sở GTVT Quảng Ninh, Sở GTVT Lạng Sơn

Điều kiện thực hiện TTHC đổi GPLX: Người lái xe có giấy khám sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. hoặc Bản sao chứng thực Giấy khám sức khỏe điện tử.