HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE MỨC 4
01
Lựa chọn dịch vụ công
02
Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống
03
Nộp hồ sơ
04
Thanh toán phí/lệ phí trực tuyến
05
Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ

01

Tìm hiểu thông tin dịch vụ công

Người dân có thể tìm hiểu thông tin dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp để xem điều kiện để có thể nộp hồ sơ trực tuyến mức 4 và chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định Xem chi tiết tại đây

02

Đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống

Người dân có thể đăng ký tài khoản bằng: Thuê bao di động; Mã số BHXH; Sim ký số; USB ký số;

Lưu ý: Để đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc Mã số BHXH thì thông tin của người dân phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký với nhà mạng hoặc Cơ quan BHXH

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: CMT/CCCD; Sim ký số; USB ký số;

Xem chi tiết tại đây

03

Nộp hồ sơ

Người dân thực hiên các công việc:

- Kê khai thông tin

- Đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định

- Nhập thông tin nhận kết quả tại nhà (nếu có nhu cầu)

- Nộp hồ sơ đến cơ quan giải quyết

04

Thanh toán phí/lệ phí trực tuyến

Sau khi hồ sơ đã được cán bộ xác nhận là đủ điều kiện tiếp nhận, người dân sẽ phải thực hiện thanh toán phí/ lệ phí theo quy định của nhà nước đề hồ sơ sẽ được tiếp tục xử lý. Người dân thực hiện theo hướng dẫn kèm trong email để thanh toán trực tuyến.

05

Tra cứu, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ hoặc vào mục Danh sách hồ sơ của tôi để theo dõi chi tiết

Hướng dẫn thực hiện Cấp mới phép lái xe mức 4
01
Lựa chọn dịch vụ công
02
Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống
03
Nộp hồ sơ trực tuyến
04
Tra cứu, theo dõi tình trạng trả kết quả tại nhà

01

Tìm hiểu thông tin dịch vụ công

Người dân có thể tìm hiểu thông tin dịch vụ công Cấp mới giấy phép lái xe để xem điều kiện để có thể nộp hồ sơ trực tuyến mức 4 và chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định. Xem chi tiết tại đây

02

Đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống

Người dân có thể đăng ký tài khoản bằng: Thuê bao di động; Mã số BHXH; Sim ký số; USB ký số;

Lưu ý: Để đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc Mã số BHXH thì thông tin của người dân phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký với nhà mạng hoặc Cơ quan BHXH

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: CMT/CCCD; Sim ký số; USB ký số;

Xem chi tiết tại đây

03

Nộp hồ sơ trực tuyến

Người dân thực hiên các công việc:

- Kê khai thông tin kết quả sát hạch

- Nhập thông tin nhận kết quả tại nhà

- Nộp hồ sơ đến cơ quan giải quyết

04

Tra cứu, theo dõi tình trạng trả kết quả tại nhà

Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ hoặc vào mục Danh sách hồ sơ của tôi để theo dõi chi tiết